Press "Enter" to skip to content

Tháng: Tháng Chín 2016

Một planner nên đọc gì?

“Tôi nên đọc gì để định hướng và tạo cảm hứng cho chính mình?” Một planner đã hỏi tôi câu này. Đây luôn là câu hỏi thường trực của các planner mà tôi thường cố tình lắt léo để không đưa ra câu trả lời. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng thông suốt và có thể đưa ra lời khuyên cho các planner.