Press "Enter" to skip to content

What is the best business platform development approach for Startups?

Các công ty / Startup phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ dựa trên Open source framework / platform / software. Vậy mọi người đã hiểu đúng về các Open Source Licences (MIT / GPL 2.0 / Apache / BSD…) để tuân thủ luật chơi chung trên thế giới và dựa vào cộng đồng để tiếp tục mở rộng, phát triển sản phẩm chưa?

Thời gian: T7, 16 Tháng 1 2016, 8:00 AM 12:00 PM

Địa điểm: Dreamplex Coworking Space
                 Lầu 10, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1, Hồ Chí Minh

Đăng ký: https://ticketbox.vn/event/vfossa-58481/30610 (Miễn Phí !)
8h – 8h30: Check-in

8h30-8h50: Giới thiệu VFOSSA (Vietnam Free & Open Source Software Association) và các hoạt động cộng đồng của VFOSSA – Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch – VFOSSA

8h50-9h45: Vì sao nên chọn Phần mềm nguồn mở cho nghề nghiệp và khởi nghiệp? Open Source Licences (MIT / GPL 2.0 / Apache / BSD…) – Ông Lê Trung Nghĩa, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về công nghệ mở – Bộ Khoa học & Công nghệ

9h45-10h15: Cộng đồng Phần mềm Tự do Nguồn mở – Giúp bạn sẵn sàng hơn – Ông Trương Anh Tuấn, Đại sứ Fedora toàn cầu

10h15-10h30: Tea-break

10h30-10h50: Customer service: How to build a system ? – Ông Nguyễn Quang Toán, CEO – Zycoo 

10h50-11h10: Open Telecom Application Platform for Startups – Ông Âu Dương Đạt, Chairman – VHT 

11h10-11h30: IoT và cuộc cách mạng dịch vụ nền tảng – Ông Nguyễn Văn Hiền, CEO – iNet Solution

11h30-11h50: Xu thế và các nền tảng mở cho việc phát triển ứng dụng nền internet – viễn thông thế hệ mới – Ông Vũ Thế Bình, Tổng Giám Đốc – Netnam