Press "Enter" to skip to content

[Updating] Tổng Hợp Các Việc Làm Full-time Đang Tuyển Dụng trên freelancerViet

Tại đây, các bạn ứng viên và cả những người tham gia chương trình “Trao Bạn Việc Hay – Nhận Ngay Thưởng Khủng” sẽ được cập nhật danh sách các ông việc Full-time đang tuyển dụng trên freelancerViet.

Các công việc hiển thị trong danh sách này sẽ được sắp xếp và cung cấp các thông tin: vị trí công việc, mức lương, mức thưởng (dành cho người giới thiệu) và kèm theo Link ứng tuyển cho ứng viên cũng như Link giới thiệu ứng viên dàng riêng cho Người giới thiệu.

Bạn có thể xem lại chi tiết chương trình tại đây!

DANH SÁCH CÁC CÔNG VIỆC:

Back-end Developer PHP, Go

 • Mức lương: $2600
 • Số lượng tuyển dụng: 1
 • Mức thưởng (dành cho người giới thiệu) : 10,000,000 VNĐ
 • Link ứng tuyển – tại đây!
 • Link giới thiệu ứng viên – tại đây!

Java Developer

 • Mức lương: $1600
 • Số lượng tuyển dụng: 7
 • Mức thưởng (dành cho người giới thiệu): 10,000,000 VNĐ/ 1 ứng viên giới thiệu thành công
 • Link ứng tuyển – tại đây!
 • Link giới thiệu ứng viên – tại đây!

Account Manager

 • Mức lương: 10,000,000 – 20,000,000 VNĐ
 • Số lượng tuyển dụng: 1
 • Mức thưởng (dành cho người giới thiệu): 8,000,000 VNĐ
 • Link ứng tuyển – tại đây!
 • Link giới thiệu ứng viên – tại đây!

Database Developer

 • Mức lương: thỏa thuận
 • Số lượng cần tuyển: 1
 • Mức thưởng (dành cho người giới thiệu): 8,000,000 VNĐ
 • Link ứng tuyển – tại đây!
 • Link giới thiệu ứng viên – tại đây!

Front-end Developer

 • Mức lương: thỏa thuận
 • Số lượng cần tuyển: 1
 • Mức thưởng (dành cho người giới thiệu): 8,000,000 VNĐ
 • Link ứng tuyển – tại đây!
 • Link giới thiệu ứng viên – tại đây!

Business Analyst

 • Mức lương: thỏa thuận
 • Số lượng cần tuyển: 1
 • Mức thưởng (dành cho người giới thiệu): 8,000,000 VNĐ
 • Link ứng tuyển – tại đây!
 • Link giới thiệu ứng viên – tại đây!

QA/QC Tester

 • Mức lương: thỏa thuận
 • Số lượng cần tuyển: 1
 • Mức thưởng (dành cho người giới thiệu): 8,000,000 VNĐ
 • Link ứng tuyển – tại đây!
 • Link giới thiệu ứng viên – tại đây!

Account Manager / Senior AM

 • Mức lương: thỏa thuận
 • Số lượng cần tuyển: 1
 • Mức thưởng (dành cho người giới thiệu): 8,000,000 VNĐ
 • Link ứng tuyển – tại đây!
 • Link giới thiệu ứng viên – tại đây!

Account Executive

 • Mức lương: 13 – 20 triệu đồng, Net
 • Số lượng cần tuyển: 1
 • Mức thưởng (dành cho người giới thiệu): 8,000,000 VNĐ
 • Link ứng tuyển – tại đây!
 • Link giới thiệu ứng viên – tại đây!

Media Optimizer

 • Mức lương: thỏa thuận
 • Số lượng cần tuyển: 1
 • Mức thưởng (dành cho người giới thiệu): 8,000,000 VNĐ
 • Link ứng tuyển – tại đây!
 • Link giới thiệu ứng viên – tại đây!

Sales Manager

 • Mức lương: thỏa thuận
 • Số lượng cần tuyển: 1
 • Mức thưởng (dành cho người giới thiệu): 10,000,000 VNĐ
 • Link ứng tuyển – tại đây!
 • Link giới thiệu ứng viên – tại đây!

Senior Graphic Design

 • Mức lương: thỏa thuận
 • Số lượng cần tuyển: 1
 • Mức thưởng (dành cho người giới thiệu): 8,000,000 VNĐ
 • Link ứng tuyển – tại đây!
 • Link giới thiệu ứng viên – tại đây!

Junior Graphic Design

 • Mức lương: thỏa thuận
 • Số lượng cần tuyển: 1
 • Mức thưởng (dành cho người giới thiệu): 8,000,000 VNĐ
 • Link ứng tuyển – tại đây!
 • Link giới thiệu ứng viên – tại đây!

*Các công việc mới sẽ tiếp tục được cập nhật tại bài viết này

** Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

 • Dành cho ỨNG VIÊN: support@freelancerviet.vn
 • Dành cho NGƯỜI GIỚI THIỆU: referral@freelancerviet.vn
 • Hotline: +84 (028) 36207330

*** Bạn có thể xem lại chi tiết chương trình tại đây!