Press "Enter" to skip to content

Tháng: Tháng Năm 2018

4 lời khuyên dành cho startup khi tuyển dụng nhân sự mới

Đối với những Start-up khi mới thành lập công ty, thì yếu tố cốt lõi để đánh giá sự nhảy vọt của một doanh nghiệp đó chính là chuyện tuyển dụng nhân sự. Và đây cũng là vấn đề khó khăn, làm nhức đầu hầu hết tất cả các Start-up. Đâu là những lời khuyên hữu ích dành cho các bạn.