Press "Enter" to skip to content

freelancerViet Posts

Các quy tắc trong Content Marketing

SEO và các quy tắc mới của tiếp thị, nổi bật lên trong thời đại thông tin, thay đổi các quy tắc của bán hàng ngày trước. Các công ty và tổ chức đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt, phát minh ra những cách thức mới để thu hút người mua thông qua các chiến lược tiếp thị. Chúng ta đang nói về tiếp thị nội dung, cùng với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, có thể hình thành các chiến dịch tiếp thị trực tuyến vững chắc và mạnh mẽ.

Freelancer khôn ngoan để có thù lao mong muốn

 

Không giống các vị trí chính thức, thu nhập của freelancer (người làm việc tự do) thay đổi theo từng đầu việc và thường theo mức áp đặt sẵn của chủ dự án. Tuy nhiên, nếu có chiến lược đúng, freelancer hoàn toàn có thể thương lượng được mức thù lao mong muốn.