Press "Enter" to skip to content

Tháng: Tháng Sáu 2015

Freelancer cần làm thế nào để làm việc với khách hàng tốt hơn?

Làm việc với các khách hàng cả ngày dài đôi khi dẫn đến sự căng thẳng trong lịch làm việc của freelancer. Thời gian làm việc, deadlines, và những lời chỉ trích liên tục từ các khách hàng thực sự có thể gây xuống tinh thần rất nhiều. Do đó, việc xây dựng thỏa thuận với khách hàng của bạn là điều bắt buộc để dự án thành công.

Freelancer cần làm thế nào để làm việc với khách hàng tốt hơn?

Làm việc với các khách hàng cả ngày dài đôi khi dẫn đến sự căng thẳng trong lịch làm việc của freelancer. Thời gian làm việc, deadlines, và những lời chỉ trích liên tục từ các khách hàng thực sự có thể gây xuống tinh thần rất nhiều. Do đó, việc xây dựng thỏa thuận với khách hàng của bạn là điều bắt buộc để dự án thành công.

Freelancer cần làm thế nào để làm việc với khách hàng tốt hơn?

Làm việc với các khách hàng cả ngày dài đôi khi dẫn đến sự căng thẳng trong lịch làm việc của freelancer. Thời gian làm việc, deadlines, và những lời chỉ trích liên tục từ các khách hàng thực sự có thể gây xuống tinh thần rất nhiều. Do đó, việc xây dựng thỏa thuận với khách hàng của bạn là điều bắt buộc để dự án thành công.

Khoảnh khắc thành công nhất của một freelancer cũng là khoảnh khắc nguy hiểm nhất

Bài viết dưới đây được dịch từ bài viết của Laura Vanderkam để lý giải cho việc tại sao “Khoảnh khắc thành công nhất trong sự nghiệp của một freelancer Việt Nam cũng là khoảnh khắc nguy hiểm nhất?”

Khoảnh khắc thành công nhất của một freelancer cũng là khoảnh khắc nguy hiểm nhất

Bài viết dưới đây được dịch từ bài viết của Laura Vanderkam để lý giải cho việc tại sao “Khoảnh khắc thành công nhất trong sự nghiệp của một freelancer Việt Nam cũng là khoảnh khắc nguy hiểm nhất?”

Khoảnh khắc thành công nhất của một freelancer cũng là khoảnh khắc nguy hiểm nhất

Bài viết dưới đây được dịch từ bài viết của Laura Vanderkam để lý giải cho việc tại sao “Khoảnh khắc thành công nhất trong sự nghiệp của một freelancer Việt Nam cũng là khoảnh khắc nguy hiểm nhất?”

Chọn câu trả lời phỏng vấn chuyên ngành marketing/quảng cáo

Làm sao để có buổi phỏng vấn hiệu quả luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các ứng viên. Bài trắc nghiệm sau sẽ giúp các ứng viên chuyên ngành marketing/quảng cáo có được sự chuẩn bị tốt hơn cũng như tự tin hơn trước khi bước vào buổi phỏng vấn thực sự.